Euroakustik - Euroakustik

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

Euroakustik s.r.o.

Firma sa zaoberá meraním, znižovaním a hodnotením hluku a vibrácii.

Zabezpečuje trvalý monitoring hluku vo vonkajšom prostredí.

Je certifikovaná podľa ISO 9001:2008 na meranie, výpočet a hodnotenie hluku, vibrácii a škodlivýn v ovzduší.

Je akreditovaným laboratoriom na meranie:

- hluku a vibrácii v pracovnom aj mimopracovnom (životnom) prostredí,

- stavebnoakustických parametrov,

- parametrov priestorovej akustiky,

- parametrov protihlukových clôn,

- akustického výkonu,

- akustických parametrov pracovných strojov a iných zariadení.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky