Partneri - Euroakustik

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Partneri

Odkazy

Odkazy

Patneri

Práce

Organizácie

ACCON GmbH

so sídlom v  Greifenbergu je predná environmentálne poradenská firma so zameraním na hluk, vibrácie, znečistenie vzduchu a svetelné emisie.

EKOLA group s.r.o

so sídlom v Prahe sa zemriava na akustické merania, návrhy protihlukových opatrení, modelovanie akustických zátaží, merania prašnosti, svetelných podmienek a posudzovanie vplivov zámerov a koncepcí na životné prostredie, riešenie problematiky ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie.

Norsonic Slovensko s.r.o

so sídlom v Bratislave je výhradným zástupcom firmy NORSONIC, venuje a predaju prístrojov na meranie zvuku, vibrícií a svetla.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky