Práce - Euroakustik

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Práce

Odkazy

Odkazy

Patneri

Práce

Organizácie

Monitorovanie hluku

umožňuje sledovanie hlukových pomerov v mieste inštalácie meracieho mikrofónu v reálnom čase. Meranie hluku prebieha kontinuálne, sledovanie meraných veličín na ľubovoľnom mieste s prístupom na internet.

Strategické hlukové mapy

bratislavskej aglomerácie, diaľnic a ciest I. triedy. Cieľom strategických hlukových máp je opísať hlukovú situáciu v okolí výrazných zdrojov hluku (doprava, priemysel) a určiť prekročenie akčných hodnôt. Pri ich tvorbe sa používajú matematické modely a výstupom je odhadovaný počet bytov a ľudí, ktorí sú vystavení nadmernému hluku.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky