Organizácie - Euroakustik

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizácie

Odkazy

Odkazy

Patneri

Práce

Organizácie

Slovenská akustická spoločnosť

- rozširuje poznatky získané v oblasti výskumu, vývoja a praxe a získava vedeckých a odborných pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj a popularizáciu odborov akustika a vibrácie na Slovensku,
- organiz
uje národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné odborné akcie,
- spoluprac
uje s domácimi a zahraničnými subjektami  v odboroch akustika a vibrácie,
- prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov, vydáva odborné publikácie a materiály, aktívne podpor
uje vzdelávanie a odbornú spôsobilosť v odboroch akustika a vibrácie,
- svojim členom poskyt
uje pomoc pri vedeckej a odbornej práci; podporuje a iniciuje vedecké a výskumné aktivity členov Spoločnosti,
- vyvíja legislatívnu, konzultačnú, znaleckú a normalizačnú činnosť; spoluprac
uje s orgánmi zodpovednými za tieto činnosti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky